Veľký piatok

Hľa drevo kríža,na ktorom zomrel spasiteľ sveta. Poďme, pokloňme sa.