Veľký piatok
Hľa drevo kríža,
na ktorom zomrel spasiteľ sveta.

Poďme, pokloňme sa.