Kontakt

Rímskokatolícka farnosť sv. Anny, Turany nad Ondavou

Adresa: Turany nad Ondavou 26, 090 33 Turany nad Ondavou

Správca farnosti: otec Roman Matisovský

Telefónne číslo054/749 12 23

Email: turany.nad.ondavou@abuke.sk

IČO31979122

DIČ: 2022446987

Číslo účtuVÚB: IBAN: SK63 0200 0000 0037 9169 5251