Biela sobota

Poďte, klaňajme sa Kristovi,
pre nás umučenému a pochovanému Pánovi.